دوبلین 2

بلژیک و قرار داد دوبلین ۲

برای اکثر متقاضیان پناهنده ګی در کشور بلژیک تصمیم به برګشت دوباره به کشور یونان جواب داده میشود. اما به ندرت امکان متوقف کردن رد مرز شدن اشخاص محدود وجود دارد. دادګاهای ...

Read more …

بلغارستان و قانون دوبلین دو

بلغارستان و قانون دوبلین دو

مقررات مهم با توجه به هماهنگی سیاست پناهندگی در اتحادیه اروپا قانون دوبلین دو میباشد

علاوه بر این، ایسلند، نروژ و سوئیس، که عضو اتحادیه اروپا نمی شوند قانون دوبلین دو را مورد استفاده قرار میدهندبا توجه به دوبلین 2، هر فرد یا پناهجو می تواند برای پناهندگی در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا ا درخواست پناهندگی کند.

این به معنی اگر شما از یکی کشور اولی اتحادیه اروپا عبور کردید و بعدا به یکی از کشور های دوهمی اتحادیه اروپا برسید شما را به کشور اولی که در آن عبور کرده اید بر خواهند گرداند, اگر

Read more …

دنمارک و قرارداد دوبلین ۲

از دنمارک فقط زیر سندان مجرد (بی سرپرست) رد مرز یونان نمیشوند. در باره بقیه پناهنده ګان اګر دولت دنمارک دریابند...

Read more …

فنلاند وقانون دوبلین۲ویاقرارداد دوبلین۲

اداره مهاجرت فنلاند تصمیم گرفت تابرگشت محاجرین

رابه کشوریونان متوقف کند.

Read more …

Dublin II > France

Dublin II > Germany

دوبلین دو ۲ در آلمان
تاریخ ۲۸ ماه نوامبر سال ۲۰۱۱ وزارت داخله آلمان خبری را پخش کرد که در مورد طولانی شدن توقف دیپورتی به یونان را به یکسال دیگر با تعویق انداخته.
با این وجود آلمان که هنوز هم یکی از سخترین حمایت کنندگان قانون دوبلین ۲ بشمار میرود
به فرض مثال اجراه قانون دوبلین ۲ به ایتالیا .مالتا .و مجارستان .بیشتر و بیشتر در رقابت قرار دارد

Read more …

قانون دوبلین در یونان

چه اتفاقی می افتد اگر من بخواهم در یک کشور دیگر اروپایی و نه در یونان درخواست پناهندگی بدهم؟

با توجه به قانون اروپا، شما باید در اولین کشور اروپایی که شما به ان می رسید درخواست پناهندگی بدهید. در عمل، یونان اولین کشور اروپایی است که در آن میرسید و ثبت نام و انگشت نگاری میشوید. اگر شما به یکی دیگر از کشور های اروپایی رفنتید و درخواست پناهندگی سیاسی دادید، این کشور به طور معمول حق بازگشت شما به یونان را دارد، اگر اثر انگشت شما در پایگاه داده های اروپا به نام Eurodac موجود باشد و به خصوص

Read more …

مجارستان و قرارداد دوبلین۲

مجارستان و قرارداد دوبلین۲

به طور رسمی، هیچ محدودیتی برای بازگشت پناهندگان به یونان وجود ندارد.در موارد متعدد ، با این حال ،دادگاه عالی چنین تبعیدی را به حالت تعلیق در اورده و به مجارستان دستور داد تا روند رسیدگی به وضعیت پناهندگان را انجام دهد,بیشتر در مورد خانواده هایی که کودکان کوچک دارند، زنان تنها و افراد زیر سن قانونی بدون همراه.برنامه های مردان بزرگسال 'به طور کلی رد و این افراد به یونان تبعید میشوند.همانطور که چارچوب زمانی برای اعتراض داشتن به تصمیم در مورد انتقال فقط سه روز است،شما باید به دنبال کمک های حقوقی از وکلای سازمان های غیر دولتی کمک به پناهنده ،کمیته مجارستانی هلسینکی باشید.

Read more …

Italy Dublin II> ایتالیا و قرارداد دوبلین

...در ایتالیا وضعیت مهاجرین به خاطر اعمال معاهده (دبلین دو) علیه آنها بسیار بد میباشد. اما بعضی وقتها به کمک وکیل

Read more …

Dublin II > ایرلند

...از ایرلند اطلاعات کافی در دست نیست، مخصوصاً در ارتباط به (دبلین دو) برای بدست آوردن اطلاعات به آدرس ذیل در

Read more …

هالند


هالند

از این کشور رد مرز مهاجرین به یونان بصورت غیر قانونی صورت میګیرد. دادګاهای رده پایین معمولاً رای در متوقف

Read more …

سوئد و دوبلین 2

سوئد و دوبلین 2

بعضی از رد مرزها به یونان از این کشور توسط داد ګاه های مهاجرت متوقف شدند اما با کشاندن پروندهای مذکور به

Read more …

Dublin II < سویس

...از این کشور اشخاص و ګروهای خاصی (خانوادها با اطفال بسیار خورد، زیر سندان بی سر پرست و اشخاص که امراض

Read more …

Dublin II < انگلیستان

...سیاست این کشور در قبال مهاجرین به ګونه است که تمام متقاضیان پناهندګی را که در یونان انګشت نګاری شده است

Read more …