تماس با آلمان

بیشتر یا کمتر در همه شهر های بزرگ آلمان سازمانهای فعال مصروف کار هستند
با همراهی وکمک همبستگی پناهندگان و پناهجویان ارایه حمایت سیاسی .اجتماعی. و حقوقی مصروف خدمت می باشند
در لیست ذیل شما میتوانید برخی از انجمن های خود پناهندگان و مهاجرین را و گروه های زد نژاد پرست را پیدا کنید برخی از پیوند های ذیل در مورد کمک های حقوقی پزشکی و همچنین برای حل مشکلات افراد زیر سن قانونی میتوانید ارتباط برقرار کنید و معلومات مفید بدست بیاورید
۱
 سازمان خود پناهندگان و مهاجران
کاروان پناهندگان و مهاجران برای حق
شبکه خود پناهندگان سازماندهی متحد در مبارزه همبستگی در برابر شرایط زندگی در برابر اخراج در برابر لاگر ها و کمپ ها ارایه مشاوره .خدمات . و معلومات ارایه میدهد
تاسیس این سازمان و هدف این سازمان مبارزه برای حقوق مساوی میباشد

آدرس الکترونیکی این سازمان را در لیست ذیل و در شهر های مختلف در خدمت است
www.thecaravan.org
Bremen: http://thecaravan.org/bremen
Hamburg: http://thecaravan.org/hamburg
آدرس و شماره تلفن
Wuppertal: KARAWANE für die Rechte der Flüchtlinge und Migrantinnen, c/o AZ Wuppertal, Markomannenstr. 3,
 42105 Wuppertal, Telefon:
 0049(0)1578 65 46 336, E-Mail: wuppkarawane@yahoo.de
زمان ملاقات هر روز اول ماه و سه شنبه روز سوم ماه ساعت ۸ شام
Nürnberg: meeting every first and third Tuesday a month: 8pm at Stadtteilzentrum Desi, Brückenstr. 23, 90419 Nürnberg, Tel.: 0049-(0)1783804843
München: http://carava.net/   مونیخ

۲ صدای پناهندگان
هدف این سازمان کمک سازمانهای خود مهاجران برضد لاگر .کمپ ها .و منابع مبارزات سیاسی در اردوگاها حق تعین سرنوشت پناهندگان و آزادی پناهندگان از تبیعض نژاد پرستی است
ما خواهان همبستگی و اعتراض در مقابل مجازات جمعی از طریق آزارو اذیت نژاد پرستانه پناهندگان در آلمان هستیم
ما خواهان لغو تعهد اقامت
(Residenz Pflicht)
و جدا سازی پناهندگان از اردوگاها و کمپ ها توقف برگشت پناهندگان و همه قوانین تبعیض آمیز علیه پناهندگان هستیم ما در برابر هر نوع بی عدالتی استعمار همراهی پناهندگان وافراد بدون حقوق در آلمان متحد هستیم
آدرس دقیق ایمیل شماره تلفن و آدرس الکترونیکی
 Schillergässchen 5,
07745 Jena,
 E-Mail:
thevoiceforum@gmx.de,
Internet: http://www.thevoiceforum.org,
 Tel:
 Jena 0049-(0)17624568988, Baden Württemberg 0049-(0)17627873832, Berlin 0049-(0)1708788124, Sachsen 0049-(0)17673942188
گروه ضد نژاد پرستی    Antira
هیچ کس غیر قانونی نیست شهر هانو در نزدیکی فرانکفورت مشاوره و پشتیبانی از پناهندگان ۲ بر در هفته
هیچ کس غیر قانونی نیست  هاناو (در نزدیکی فرانکفورت   مشاوره و پشتیبانی
هفته ۲ بار آدرس دقیق شماره تلفنه و آدرس الکترونیکی
Metzgerstrasse 8، 63450 هاناو ، تلفن: 0049-6181-184369، mailto: kmii - هاناو در) antira.info، http://kmii-hanau.antira.info
Café Exil هامبورگ
ارایه مشاوره و پشتبانی ۴ روز در هفته از دوشنبه الا جمع بدون روز های چهارشنبه از ساعت ۸ صبح الی  ۱ بعد از ظهر
 هرروز سشنبه کاروان اینفو موبیل که نزدیک به دفتر اتباع خارجه است ارایه مشوره و پشتبانی و همراهی کافه اکسل معلومات میدهند
 تماس های مفید تر در هامبورگ به زبان های انگلیسی .فرانسوی .آلمانی . روسی و ایسپانوی
http://fluechtlingsrat-hamburg.de/content/Reader_sw_zum_kopieren_english.pdf
http://fluechtlingsrat-hamburg.de/content/Reader_sw_zum_kopieren_franz.pdf
http://fluechtlingsrat-hamburg.de/content/Reader_sw_zum_kopieren_deutsch.pdf
http://fluechtlingsrat-hamburg.de/content/Reader_sw_zum_kopieren_russisch.pdf
http://fluechtlingsrat-hamburg.de/content/Reader_sw_zum_kopieren_spanisch.pdf
اتحادیه عکس عمل بین المللی
دورتموند افرادی که از مناطق مختلف جهان میایند کشور های آفریقای .فرانسوی زبان از ایران .چین.و آلمان در حال سازماندهی برای یک جهان بدون مرز هستند
http://tab.blogsport.de/ mailto: transnationales.aktionsbuendnis@arcor.de
پناهندگان در برمن: Bremen
ما برای مهاجران و پناهندگان کمک و توصیه می کنیم با کسانیکه مدرک دارند و با کسانیکه بدون مدرک هستند .در نوشتن نامه و اعتراض هم کمک می کنیم ما برای آمادگی تقاضایی پناهندگی شما هم کمک می کنیم ما همراهی شام به دفاتر دولتی هم چنان همراهی می کنیم و تماس با وکیل را در صورت ضرورت هم برقرا می کنیم برای زنان وکیل زن در صورت دلخواه شما همچنان کوشش می کنیم
ما به زبان های انگلیسی .فرانسوی. آلمانی . عربی. و ترکی صحبت می کنیم و برای زبان های بیشتر در صورت نیاز سعی خودرا می کنیم ما خواهان حقوق مساوی اجتماعی و حق اقامت برای همه می خواهیم
سازمان همراه مشخصات اینترنتی, آدرس دقیق این
 www.fluechtlingsinitiative-bremen.de, Bernhardstr. 12 (paradox), 28203 Bremen, Tel 0049-421-705775, Fax 0049-421-7901963, mailto: info@fluechtlingsinitiative-bremen.de
همبستگی هانور: Hannover
ما به دنبال حمایت از پناهندگان در هانور Hannover  هستیم را آنها را در زندگی روزانه کمک کنیم بل خصوص مبارزه با محرومیت اجتماعی پناهندگان توسط قوانین نژاد پرستانه .حمایت سیاسی و علمی ساختن کمک ها تبادل کوپن و یا گوت شاین
mailto: kfshannover@gmx.de
کمیته فرانکفورت: Frankfurt
 و کمک های حقوقی
مشاوره حقوقی برای مهاجران و پاسخ برای هر نوع سوالات حقوقی در باره روند پناهندگی وقانون پناهندگی مشاوره رایگان ارایه می دهد هر روز جمع از ساعت ۶ الی ۸ شام فرانکفورت آدرس

Bockenheim, Christuskirche (church), Beethovenplatz, entrance close to the Tower (U6/U7 metrostation Westend or U4 metrostation Bockenheimer Warte)
Pro Asyl پناهندگی
یک ارگان است که مشاوره حقوقی می دهد
آدرس Tel.: 0049 (0)69-23 06 88
Fax: 0049 (0)69-23 06 50
Email: proasyl @proasyl.de
Web: www.proasyl.de
گروه های کمکی پزشکی در شهرهای مختلف آلمان
به این صفحه اینترنتی مراجعه کنید
http://w2eu.info/germany.en/articles/germany-medical.en.html
 گروه های حمایت از مشکلات مربوط به نیروی کارگر در پنج شهر آلمان
شما حق دارید اگر چه بدون اقامت هم باشید . پرداخت حقوق ودستمزد شما برای شما باید پرداخت شود . در صورت  نپرداختن دستمزد شما می توانیداز صاحب کارتان شکایت کنید ودر صورت تصادف ویا مریضی شما باید مرخصی بگیرید وبرای دریافت خدمات صحی  باید دسترسی داشته باشید
اگر شما از طرف صاحب کار خود مورد فشار قرار می گیرد تا ۸ ساعت کاررا  ۱۴ کار کنید  و یا بیشتر از ساعت قانونی که ۸ ساعت میباشد و صاحب کار برای شما پول اضافی بعد از ۸ ساعت پرداخت نمی کند در این صورت می توانید از صاحب کار خود شکایت کنید
Migrar Hamburg: هامبورگ
Tel. 0049-40-28 58 41 38
Mail: migrar.hamburg@verdi.de
    Berlin : برلین   
افراد بدون مدرک در کار یا  آن عده افرادی که در حال کار کردن هستند و مدرک هم ندارند
Tel. 0049-30-88 66 56 22
Email: ak-undokumentierte-arbeit.berlin@verdi.org
Initiative Zivilcourage München: مونیخ
Tel. 0049-89-44 45 41 58,
Email:inizivi@gmx.de
 http://werkvertrag.antira.info
افراد بدون اقامت مونیخ
 Sans Papier-Beratungsstelle im FB 13 ver.di München
Tel. 0049-89-599 77 11 30,
Email: sans-papiers.muenchen@verdi.de
Migrar Rhein-Main  میگرار مرکزی
Tel. 0049-69-25 69 25 69,
Email: kontakt@migrar-ffm.de
ADA Bremen :بریمن
Tel. 0049-421- 69 62 86 39, Mobile: 0049-170-715 44 52,
Email: duhastrechte@yahoo.de
کمک برای افراد زیر سن
Nymphenburger Str. 47
80335 München
Fon: 0049(0)89 / 20 24 40 13, Fax: 0049(0)89 / 20 24 40 15
ساعت کاری از دوشنبه الی پنجشنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ و از ساعت ۱۳ الی ۱۶
Hamburg : هامبورگ
مرکز پناهندگان در هامبورگ


Flüchtlingsrat Hamburg
www.fluechtlingsrat-hamburg.de
Tel. 0049(0)40-4315987
کافه اکسل cafe  exil
Spaldingstr. 41
Tel.: 0049(0)40-2368216
روزها. از دوشنبه تا جمع ساعت کاری از ۸ صبح الی ۱ بعد از ظهر
لیست تماس های سراسری پناهندگان در سراسر آلمان
شما می توانید همراهی اتحادیه های پناهندگان در تماس شوید و درخواست مشوره وپشتیبانی کنید البته در محل که زندگی میکنید  
بادن ورتمبرگ
Baden-Württemberg:
اتحادیه پناهندگان در بادن ورتمبرگ  
Urbanstr. 44, 70182 Stuttgart
Tel. 0049(0)711/ 55 32 834
Fax 0049(0)711/ 55 32 835
Info@fluechtlingsrat-bw.de
Internet: www.fluechtlingsrat-bw.de
انجمن بادن جنوبی در برابر اخراج
Adlerstr. 12
79098 Freiburg
Tel. 0049 (0)761-2088408
Fax: 0049 (0)761-2088409
http://saga.rasthaus-freiburg.org
saga@rasthaus-freiburg.org
Bayern: بایرن
پناهندگان ایالات بایرن

Flüchtlingsrat Bayern
Augsburger Str. 13, 80337 München
ساعت کاری دوشنبه الی جمع از ساعت ۹.۳۰ الی ۱۱.۳۰ و روز پنجشنبه از ساعت ۰۵.۰۰ الی ۰۸.۰۰ شام
Tel: 0049(0)89/762234, Fax 0049(0)89/762236
bfr@ibu.de
www.bayerischer-fluechtlingsrat.de
برلین: Berlin  
پناهندگان در برلین
Georgenkirchstr 69-70, 10249 Berlin
Tel. 0049(0)30-24344-5762, Fax 0049(0)30-24344-5763
buero@fluechtlingsrat-berlin.de
www.fluechtlingsrat-berlin.de
شما همچنان می توانید تماس های مفید را در این وبلاگ در دریابید با اینجا مراجعه کنید
http://www.fluechtlingsinfo-berlin.de/fr/arbeitshilfen/adrflueberatung.pdf
Brandenburg : براندنبورگ
پناهندگان براندنبورگ
Rudolf-Breitscheid-Str. 164
14482 Potsdam
Tel. + Fax 0049(0)331-716499
Info@fluechtlingsrat-brandenburg.de
www.fluechtlingsrat-brandenburg.de
بریمن :remen
Berckstr. 27
28359 Bremen
Tel./Fax 0049(0)421 / 800 700 4
fluechtlingsarbeit@kirche-bremen.de
هامبورگ :Hamburg
پناهندگان در هامبورگ
c/o Werkstatt 3
Nernstweg 32 - 34, 22765 Hamburg
Tel: 0049(0)40/431587 , Fax 0049(0)40/4304490
info@fluechtlingsrat-hamburg.de
www.fluechtlingsrat-hamburg.de
روز های کاری از سشنبه الی پنجشنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ روز و از ۵ر الی ۷
هسن :Hessen
پناهندگان در هسن
Leipziger Str. 17
60487 Frankfurt a.M.
Tel. 0049 (0)69 - 976 987 10, Fax - 976 987 11
www.fr-hessen.de
hfr@fr-hessen.de
Mecklenburg-Vorpommern:
مکلنبورگ فورپومرن
پناهندگان  مکلنبورگ فورپومرن
Postfach 11 02 29
19002 Schwerin
Tel: 0049(0)385 5815790
Fax 0049(0)385 5815791
kontakt@fluechtlingsrat-mv.de
www.fluechtlingsrat-mv.de
Niedersachsen:
نیدرزاکسن
پناهندگان نیدرزاکسن
Langer Garten 23 B
31137 Hildesheim
Tel: 0049(0)5121/15605
Fax 0049(0)5121/31609
nds@nds-fluerat.org
www.nds-fluerat.org
Nordrhein-Westfallen:
نوردراین وستفالن
مرکز پناهندگان نوردراین وستفالن
Flüchtlingsrat NRW
Bullmannaue 11
45327 Essen
Tel: 0049(0)201 / 899 08-0 Fax 0049(0)201 / 899 08-15
info@fluechtlingsrat-nrw.de
www.fluechtlingsrat-nrw.de
Flüchtlingsrat Köln:
پناهندگان در کلن
Kartäusergasse 9-11
50678 Köln
Tel. 0049(0)221-3382249 Fax 3382237
kfr-asyl@netcologne.de
www.koelner-fluechtlingsrat.de
پروژه GGUA-Projekt
Südstrasse 46, 48153 Münster
Tel. 0049(0)251 - 14486 -0,
Fax 0049(0)251 - 14486 - 20, -10
www.ggua.de
Rheinland-Pfalz:
 گروه کارگران پناهندگان راین لند فالز
Arbeitskreis Asyl Rheinland-Pfalz
c/o Pfarramt für Ausländerarbeit, Kurhausstr. 8, 55543 Bad Kreuznach
Postfach 2851, 55516 Bad Kreuznach
Tel: 0049(0)671-8459-152, -153 Fax 0049(0)671-8459-154
info@asyl-rlp.org
www.asyl-rlp.org

Saarland : زارلند
پناهندگان زارلند
Saarländischer Flüchtlingsrat e.V.
Kaiser Friedrich Ring 46, 66740 Saarlouis
Tel. 0049(0)6831-4877938, Fax 4877939
www.asyl-saar.de
fluechtlingsrat @asyl-saar.de
سشنبه از ساعت ۲ الی ۵ بعد از ظهر و پنجشنبه از ساعت ۹ الی ۱۲ روز

Sachsen: سکسین وپناهندگان در لایپزیگ
Sternwartenstr 4, 04103 Leipzig
Tel. + Fax 0049(0)341-9613872
fr@fluechtlingsrat-lpz.org
www.fluechtlingsrat-lpz.org

 سکسین وپناهندگان : Sachsen
Henriettenstr. 5, 09112 Chemnitz
Tel. + Fax 0049(0)371-2401232, 2404688, Fax 3352105
info@saechsischer-fluechtlingsrat.de
www.saechsischer-fluechtlingsrat.de
سکسین انهالت و پناهندگان   :Sachsen-Anhalt
Schellingstr. 3-4
39104 Magdeburg
Tel. 0049(0)391-5371281 Fax -5371280
akeff@web.de
http://www.fluechtlingsrat-lsa.de
شلسویگ هولستین وپناهندگان:  Schleswig-Holstein
Oldenburger Str. 25
24143 Kiel
Tel: 0049(0)431/735000 Fax 0049(0)431/736077
office@frsh.de
www.frsh.de
Thüringen: تورینگن
Warsbergstr 1
99092 Erfurt
Tel: 0049(0)361-21727-20, -11 Fax 0049(0)361-21727-27
info@fluechtlingsrat-thr.de
www.fluechtlingsrat-thr.de

 

مرکز مشورتی حقوقی برای پناهندگان ومهاجرین در برلین

Oranienstr.159 آدرس

: 030/614 94 00 تلفن

614 94 04/531 42 119

kontakt@kub-berlin.org

روزها و ساعت کاری مرکز

دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه، جمعه از ساعت 10:00 الی ساعت 13:00

بنابراین اگر شما نیاز به زمان بعد از ساعت کاری مرکز نیاز داریدبا ما در تماس شوید و یک قرار قبلی بگیزارد

 

پیشنهاد ما مشاوره رایگان مربوط به مهاجرت، پناهندگی، قوانین اجتماعی و جزایی است.

پیشنهاد ما آدرس و پیوند های مختلف به خدمات اجتماعی و سازمان های مشورتی دیگر میباشد.

ما در ملاقات با پزشک و یا مقامات شما را کمک می نمایم.

ما ارائه دروس رایگان زبان به شما فراهم می سازیم .

 

 

 

 

 Go back